Ouderraad (OR)

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Wijngaard. We houden ons bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het onderhoud van de school en het schoolplein, het organiseren van de avondvierdaagse, het Zomerfeest en nog veel meer. Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan de organisatie van de diverse activiteiten. De ouderbijdrage bedraagt voor dit schooljaar €47,50 per kind.

De OR heeft een dagelijks bestuur, met daarin een Voorzitter (Arian van der Werff), een Secretaris (Saskia Kerkhoff) en een Penningmeester (Simone Roohe). Maar omdat die ook niet alles alleen kunnen en willen doen, hebben zij steun van ouders als Marian, Franka, Hanneke, Mark & Lisette, Mariska, Marijan & Joke.  Vanuit het team doet Herman mee, terwijl Joost aanhaakt vanuit de MR. Middels diverse commissies verdelen we de werkzaamheden en in de commissies werken we nauw samen met de Leerkrachten van de school en de Klassenouders.

Wij vergaderen eens per 6 weken. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd en zijn oa. te vinden in de Nieuwsbrief. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus bent u van harte welkom. We starten om 20.00 uur, in de Leerkrachtenkamer.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Wij zijn altijd op zoek naar ouders die willen bijdragen aan een leukere schooltijd voor de eigen kinderen en haar/zijn schoolgenoten, want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Spreek gerust een van de bovengenoemde ouders aan of meldt uw interesse via de schoolleiding.