Stichting Meer Primair

Met ingang van 1 augustus 2014 zijn VCO Quercus en SKOH (Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp) tot de nieuwe stichting Meer Primair gefuseerd. CBS De  Wijngaard maakt hier onderdeel van uit. De stichting heeft negentien scholen onder haar beheer, verspreid over Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De dagelijkse leiding berust bij het College van Bestuur, mevrouw M. Vendel en de heer C.E. Niezing. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. Het bestuursbureau is gevestigd in het gebouw "De Burgemeester", Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 2131 XE  Hoofddorp. Meer informatie over de organisatie is terug te vinden op de nieuwe website van de stichting http://meerprimair.nl/.