Tussen- en naschoolse opvang (TSO en NSO)

Indien u gebruik wenst te maken van de overblijfmogelijkheid op onze school, vragen wij u zich aan te melden bij kindercentrum Babbels via de website: www.kindercentrumbabbels.nl .
Hiertvoor kiest u bij de tab (inschrijven) voor het formulier (tussenschoolse opvang)
Op de website vindt u meer informatie ov er de overblijf. De prijs per keer is € 2,70
Nu uw aanmelding ontvangt u het overblijfcontract en aanvullende informatie van kindercentrum Babbels.