De school

 

De Wijngaard: Samen groot worden

 
Kleine school
CBS De Wijngaard is een relatief kleine school, we hebben gemiddeld zo’n 115 kinderen. Onze school is daardoor voor kinderen heerlijk overzichtelijk, ze voelen zich snel veilig en op hun gemak. Daarnaast biedt het ons team de mogelijkheid om ieder kind, individueel, de aandacht en zorg te geven die het  nodig heeft. Maar niet alleen het team zorgt voor de kinderen, de kinderen zorgen ook voor elkaar. In onze combinatiegroepen leren de jongere kinderen van de ouderen. Natuurlijk is het helpen van de jongere kinderen andersom weer leerzaam voor de ouderen. Een ander voordeel is dat leerlingen zelfstandig en geconcentreerd leren werken.
 
Een fijne omgeving
De Wijngaard is een mooie, lichte, open school. De lokalen zijn gesitueerd rond de centrale hal waar groepsdoorbrekende activiteiten (Open Podium, opening van de Kinderboekenweek, opening van de Projectweken, kerst- en paasviering ed.) plaatsvinden. Naast de grote hal is de goed gesorteerde, moderne mediatheek. Onze school heeft een prachtig ruim schoolplein met diverse speeltoestellen en pleinschilderingen.

Kanjers
Kinderen leren het beste als ze goed in hun vel zitten, als ze zelfvertrouwen hebben. Om dat te bereiken geven wij op De Wijngaard Kanjertraining. Met deze training leren kinderen positief over zichzelf en anderen te denken. Doelen van de Kanjertraining zijn onder andere dat kinderen leren pestproblemen op te lossen en respect te tonen voor elkaar en de leerkrachten. Ze leren gevoelens onder woorden te brengen en krijgen meer zelfvertrouwen. Zo zorgen wij voor kanjers van kinderen in iedere groep. Op de informatieavond, aan het begin van het schooljaar, krijgen ouders extra informatie over de Kanjertraining en is er gelegenheid om hier vragen over te stellen.
 
Moderne leermiddelen
Vanaf groep 1 gebruiken we op De Wijngaard een smartboard. Dit is een elektronisch schoolbord dat is aangesloten op een computer, met toegang tot het internet. Daarnaast maken we gebruik van moderne leermethodes en zijn er veel computers in de school aanwezig. Leren is daarmee niet langer éénrichtingsverkeer, maar wordt interactief en daarmee een stuk leuker.
 
Samen met ouders
Voor ons zijn ouders pedagogische en educatieve partners. Door samen te werken halen we het beste uit de kinderen.We zien ouders ook graag in de school, om mee te helpen met onze vele activiteiten en om ouders te laten ervaren waar de kinderen mee bezig ouders zijn. Uw inzet en hulp maakt dat we extra leuke activiteiten kunnen organiseren. Samen zorgen we er zo voor dat uw kind zich prettig voelt en maximaal presteert.

In groep 1-2, bijvoorbeeld, spelen de kinderen regelmatig samen met een ouder in de ochtend verschillende bordspellen om kinderen op een natuurlijke manier te leren samenwerken. Daarnaast wordt twee keer in de week in de mediatheek in kleine groepjes door ouders voorgelezen aan de kinderen van groep 1-2.
 
De richting
De Wijngaard is een christelijke school, dit betekent dat wij de kinderen de waarden en normen die vanuit onze levenbeschouwing voorvloeien willen meegeven. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan. We willen een sfeer creeëren waarbij ieder kind zich veilig en welkom voelt.